PP vezivo - BALIRANJE

Široka paleta proizvoda od tipa 110 – 1.000 prilagođenijh svim tipovima mašina za baliranje. Čvrstoća i jačina veziva pogodan za baliranje svih vrsta useva.

PP vezivo - PAKOVANJE

Tip 300 – 1.300 , koristi se većinom u industriji hrane, ali i poljoprivrednoj proizvodnji (ratarske kulture u plastenicima – vezivo sa UV zaštitom). Zdravstvenu ispravnost proverio IJZ Niš

PP kanapi

Primena u industriji hrane i kod dekorativnog pakovanja. Rade se u 2 – 4 trake tipa 300 – 1.000 . Zdravstvenu ispravnost proverio Institut za javno zdravlje Niš.

PP rafija

Primena u poljoprivrednoj proizvodnji (vinogradarstvo, malinarstvo, povrtarstvo). Prodaje se u koturovima cca 30 kg ili namotana kao špuljna od 1 i 2 kg.

Tipovi 700 – 1.500.

Boja po izboru.

PP vlakna

Polipropilenska vlakna  tipa T i F koriste se da poboljšaju mehanička svojstva armiranog betona i maltera, sprečavaju nastajanje pukotina i povećavaju otpornost na smrzavanje, uticaj soli i protivpožarnu otpornost.