Polipropilenska T i F vlakna različitih dužina i boja poboljšavaju mehanička svojstva armiranog betona i maltera.

  • Eliminišu nastajanje pukotina u betonu

  • Povećavaju otpornost na smrzavanje

  • Povećavaju protivpožarnu otpornost

  • Smanjuju uticaj soli

Materijal
Polipropilen UV