• T-250/3
  • T-320/3
  • T-380/2-4
  • T-450/2-4
  • T-500/2-4
  • T-600/2-4
  • T-700/2-4
  • T-800/2-4
  • T-900/2-4
  • T-1000/2-4

PP kanapi imaju veliku primenu u industiji hrane kao I kod kompanija koje se bave dekorativnim pakovanjem.

Kanapi se rade iz dve do četiri niti tipa 250-1000

Zdravstvenu ispravnost proverio Institut za javno zdravlje Niš.

Materijal
Polipropilen
Dužina
250 – 1000m
Težina kotura
3 – 9kg